Stichting WINGS

 Financieel verslag 

KvK nummer: 24.40.41.74
Fiscaal nummer: 8171.91.306

Stichting WINGS is een vermogensfonds en werft niet actief voor fondsen. Bijgaand vind u de publicatieversie van het
standaardformulier ANBI vermogensfondsen.

De jaarrekeningen zijn op aanvraag beschikbaar.

© 2023 Stemar Groep