Stichting WINGS

 Financieel verslag 

KvK nummer: 24.40.41.74
Fiscaal nummer: 8171.91.306

Stichting WINGS is een vermogensfonds en werft niet actief voor fondsen. Bijgaand vind u de publicatieversie van het
financieel verslag 2018. 

De jaarrekeningen zijn op aanvraag beschikbaar en zijn door een accountant goedgekeurd.

Opmerking:
Het bestuur heeft de financiële stukken ondertekent met de kanttekening dat helaas een beperkt deel van het resultaat voor charitatieve donaties beschikbaar is als gevolg van de aflossing plicht ad € 17.500 p.a. op de lening waarmee het OG kon worden aangekocht, alsmede rekening houdend met onderhoudskosten. Door de aflossingen zal jaarlijks wel de rentelast geleidelijk afnemen en daardoor het
voor donaties vrij beschikbare resultaat toenemen.

ANBI

Stichting WINGS
De veldoven 13
334 GR Hendrik-Ido-Ambacht

Contact opnemen
Mail ons 

© 2019 Stemar Groep