Stichting WINGS

 Hendrik-Ido-Ambacht 

Stichting WINGS is een initiatief van de familie Van Wingerden, woonachtig in Hendrik-Ido-Ambacht, en stelt zich in het bijzonder ten doel organisaties en privé personen te ondersteunen, ten behoeve van projecten en/of noden die betrekking hebben op kinderen, minder bedeelden en gehandicapten.Waarbij opgemerkt dient te worden dat een lokaal verzorgend karakter de voorkeur geniet.

De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door het in de ruimste zin faciliteren, ondersteunen en adviseren, alsmede door het doen van giften in geld of natura, alsmede door het ter beschikking stellen van tijdelijk zorg en welzijn onroerendgoed. Verstrekken van leningen en andere vormen van financiering.

Verder is het de stichting toegestaan alle activiteiten te verrichten die vallen binnen de fiscale ANBI regeling. 

Stichting WINGS te Hendrik-Ido-Ambacht is eind 2006 opgericht en beschikt sinds 1-1-2008 over de ANBI status.

De stichting heeft geen winstoogmerk en liquidatiesaldi zullen worden aangewend conform de doelstelling.

© 2023 Stemar Groep